سیستم های مه پاش

مه پاش

مه پاش با استفاده از نازل های متصل به شیلنگ های فشار قوی انجام می شود. با فرض اینکه پاشش مبنای عملکرد سیستم های مه پاش رطوبت باشد.
حفظ رطوبت ثابت یکی از مهم ترین موارد در گلخانه ها است. رطوبت کمتر از 30 درصد به محصول آسیب می رساند. مه پاش برای افزایش رطوبت و خنکی در تابستان و محافظت از کم آبی در زمستان استفاده می شود.

این سیستم بیشتر برای خنک کردن و مرطوب کردن منطقه استفاده می شود. استفاده از سیستم مه پاش در خارج از منزل باعث خنک‌تر و راحت‌تر شدن محیط می‌شود و در داخل خانه باعث افزایش رطوبت و افزایش رطوبت می‌شود. پمپ های فشار قوی نباید در سیستم های فشار ضعیف استفاده شوند.

سیستم مه‌پاش که با پاشیدن آب، فضای گلخانه‌ها، مرغ‌ها و سالن‌های بزرگ را خنک می‌کند، بدون آبیاری درختان، محیط را آبیاری می‌کند. او از مه در داخل و خارج استفاده می کرد. در داخل خانه از مه برای خنک کردن و مرطوب کردن محیط در مکان هایی مانند گلخانه استفاده می شود. از نظر خارجی، هدف از نصب سیستم مه شکن خنک سازی و بازسازی منطقه است.

سمپاشی با استفاده از نازل های متصل به شیلنگ های فشار قوی انجام می شود. با فرض اینکه پاشش مبنای عملکرد سیستم های مه یا رطوبت باشد.

در این سیستم ها این کار را می توان بدون پمپ آب بزرگ (2 بار) و یا با لوله های کوچک آب خانگی انجام داد. بنابراین در سیستم های فشار قوی لازم است از سیستم پمپ فشار قوی مورد نیاز برای راه اندازی این گونه پمپ ها استفاده شود.

این دستگاه در صنایع مختلف برای تولید رطوبت، انتقال سرما، رطوبت و گرما در زمینه های مختلف کاربرد دارد. از جمله برنامه های دستگاه های مه پاش است.

 

دیدگاهتان را بنویسید