دسته‌ها
مقالات

کشف فسیل های جانوری قدیمی در کوه‌های روستای رودیک چابهار + عکس – نیوزبازنشر خبر از news.ir

رییس اداره حفاظت محیط زیست چابهار گفت:مامورین اجرایی اداره حفاظت محیط زیست چابهار با همکاری افراد محلی، یک منطقه دارای انواع فسیل های جانوری قدیمی کشف کردند.

به گزارش رکنا، اشرفعلی حسینی امروز اظهار کرد: در بررسی‌های میدانی بعمل آمده از کوههای اطراف روستای رودیک توسط مامورین اجرایی اداره حفاظت محیط زیست چابهار با همکاری افراد محلی، یک منطقه دارای انواع فسیل‌های جانوری قدیمی کشف شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست چابهار افزود: در این منطقه انواع مختلفی از فسیل‌های جانوری مربوط به خزندگان، بند پایان، صدف ها، حلزون ها و آبزیان حائز اهمیت از نظر دیرینه شناسی و زمین شناسی وجود دارد، در بیومتری های صورت گرفته از یکی از فسیل‌ها توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست چابهار مشخص شد طول کلی بدن این فسیل جانوری که شبیه خزندگان قدیمی بوده حدود ۷ متر می باشد و شناسایی دقیق و قدمت آن نیاز به بررسی کارشناسی بیشتر دارد.

حسینی ادامه داد: از آنجاییکه سنگواره ها ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و نمایانگر ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺣﻴﺎﺕ ﻛﺮﺓ ﺯﻣﻴﻦ در ادوار مختلف هستند ﺍﺯ ﻓﺴﻴﻞﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺯﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻭ ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ قدمت ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ از اینرو حفاظت از این میراث های تاریخی کره زمین، مطالعه و شناسایی آنها از برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست است.

حسینی بیان کرد: ﻓﺴﻴﻞﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻭ ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ، ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ارزشمند، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺷﻜﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻜﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻓﺴﻴﻞ، ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖﻭﺳﺎﺯ، برداشت معدن ﻭ ﺟﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ، ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ خطر ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ، ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﻴﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ بسیار حائز اهمیت است ﺗﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ، ﻧﺴﻞﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪه ﻭ ﻋﻤﻮﻡ ﻣرﺩﻡ ﻫﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻬره‌ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ.

وی یادآور شد: روستای رودیک از توابع شهرستان چابهار به واسطه زمین شناختی کهن و تنوع محیطی آن پتانسیل مناسبی را جهت ایجاد ژئوپارکها و به تبع آن توسعه صنعت ژئوتوریسم دارد. در شهرستان چابهار، قبلا نیز در مجاورت روستای رودیک در کنار دروازه ورودی کوههای مینیاتوری، در سالهای گذشته سنگواره نهنگ که دارای قدمتی طولانی (بیش از ۲۰ میلیون سال) بوده نیز کشف شده بود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

لینک منبع: کشف فسیل های جانوری قدیمی در کوه‌های روستای رودیک چابهار + عکس – نیوز

https://www.news.ir/120582/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1/

حوادث