دسته‌ها
مقالات

مرگ یک غیرنظامی بر اثر انفجار – نیوزبازنشر خبر از news.ir

حوادث رکنا: یک غیرنظامی در قندهار بر اثر انفجار ماین جان باخت

نوشته مرگ یک غیرنظامی بر اثر انفجار اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: مرگ یک غیرنظامی بر اثر انفجار – نیوز

https://www.news.ir/178158/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1/

حوادث