دسته‌ها
مقالات

فیلم اولین از واکسن کرونا در روسیه – نیوزبازنشر خبر از news.ir

واکسن کرونا مجوز گرفت

رکنا : واکسن کرونای ساخته شده توسط برگزیده جایزه مصطفی(ص) مجوز انجام آزمایش بالینی گرفت.

نوشته فیلم اولین از واکسن کرونا در روسیه اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: فیلم اولین از واکسن کرونا در روسیه – نیوز

https://www.news.ir/146641/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/

حوادث