دسته‌ها
مقالات

شهادت سرهنگ و فیزیوتراپیست بیمارستان خانواده + عکس – نیوزبازنشر خبر از news.ir

حوادث رکنا: سرهنگ و فیزیوتراپیست بیمارستان خانواده به شهادت رسید.

نوشته شهادت سرهنگ و فیزیوتراپیست بیمارستان خانواده + عکس اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: شهادت سرهنگ و فیزیوتراپیست بیمارستان خانواده + عکس – نیوز

https://www.news.ir/148736/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/

حوادث