دسته‌ها
مقالات

دو ساعت و ۳۰ دقیقه رکورد ماندن داخل ۲۰۰ کیلوگرم یخ – نیوزبازنشر خبر از news.ir

حوادث رکنا: مرد اتریشی دو ساعت و ۳۰ دقیقه رکورد ماندن داخل ۲۰۰ کیلو یخ را زد.

نوشته دو ساعت و ۳۰ دقیقه رکورد ماندن داخل ۲۰۰ کیلوگرم یخ اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: دو ساعت و ۳۰ دقیقه رکورد ماندن داخل ۲۰۰ کیلوگرم یخ – نیوز

https://www.news.ir/176993/%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B0/

حوادث