مهندسی مالی

 

  • مدیریت دارایی و بدهی و پوشش خطر
  • مدیریت دارایی و بدهی و فرصت های سرمایه گذاری و بانکداری
  • طراحی، قیمت گذاری و ارزیابی ابزارهای پوشش ریسک در بورس کالا
  • مدیریت و گزارشگری ریسک در بازارهای مالی، ابزارها و نهادها
  • تبدیل دارایی به اوراق بهادار
  • مدیریت ریسک و ریسک اداری
  • رتبه بندی اعتبار
  • تخصیص منابع و توسعه صنعت بیمه
  • نهاد سازی بیمه ای خصوصی
  • مهندسی مالی و روش های کمی( روش های بهینه سازی)

کاربرانکلمه‌عبورتان را فراموش کرده‌اید؟