کمیته اجرایی

ردیف نام سمت
1 دکتر سید اسماعیل نجفی دبیر کنفرانس
2 دکتر فائزه نجاتی دبیر علمی کنفرانس
3 مهدی رحیمی دبیر کمیته مالی
4  رضا رمضانی دبیر کمیته اجرایی
5  دکتر حسن تقی پور دبیر کمیته پذیرش
6 حسن نژاد مقدم دبیر کمیته فضاسازی و ترابری
7 خدیجه قاضیانی دبیر کمیته برگزاری نمایشگاه
8  امین خلعتبری دبیر کمیته انفورماتیک و افتتاحیه
9 دکتر المیرا خاکسار دبیر کمیته داوری
10 سجاد عباسپور دبیر کمیته تدارکات و تشریفات
11 فاطمه دیلمی دبیر کمیته صدور گواهی
12 آتنا مشهدی دبیر کمیته اختتامیه

 

کاربرانکلمه‌عبورتان را فراموش کرده‌اید؟