کمیته علمی مهندسی برق

پروفسور محمود جورابیان
دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر علیرضا الفی
دانشیار دانشگاه شاهرود
دکتر مسعود مقدس تفرشی
دانشیار دانشگاه گیلان
دکتر راهبه نیارکی
استادیار دانشگاه گیلان
دکتر هدی قریشی
استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر اسماعیل فلاح
استادیار دانشگاه گیلان
دکتر حبیب قربانی نژاد
استادیار دانشگاه گیلان
دکتر حامد ساجدی
استادیار دانشگاه شاهد
دکتر خلیل گرگانی فیروز جاه
استادیار دانشگاه مازندران
دکتر احمد رضایی
استادیار موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
دکتر فربد رزازی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر محمد کاظم انوری
استادیار دانشکده شرق گیلان
دکتر علیرضا سحاب
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مهندس آزاده کیانی
مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (دانشجوی مقطع دکتری)
دکتر علی اسماعیلی دافچاهی
استادیار دانشگاه آزاد رشت
دکتر فرشته پورآهنگریان
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
دکتر علی دیلمی
شرکت نیک آیین طب (دانشجوی دکتری تربیت مدرس)
دکتر مهدی منادی
دانشجوی دکتری دانشگاه پلی تکنیک بارسلونا
دکتر ولید مسعودی
دانشجوی دکتری دانشگاه کونکوردیا کانادا
مهندس سونا مرجب
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
دکتر علی اصغر حیدری
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
عبدالحسین ساعدی
دانشجوی دکتری مهندسی برق - الکترونیک

کاربرانکلمه‌عبورتان را فراموش کرده‌اید؟