کمیته علمی مهندسی صنایع

پروفسور غلامرضا جهانشاهلو
استاد تمام دانشگاه خوارزمی
پروفسور فرهاد حسین زاده لطفی
استاد تمام
پروفسور رضا توکلی مقدم
استاد تمام
پروفسور سهراب کردرستمی
استاد تمام
پروفسور ایرج مهدوی
استاد تمام
دکتر سید هادی ناصری
دانشیار
دکتر محمد خدابخشی
دانشیار
دکتر محمد فلاح
استادیار
دکتر سید اسماعیل نجفی
استادیار
دکتر سروش آوخ
استادیار
دکتر هادی شیرویه زاد
استادیار
دکتر کامران مهردوست
استادیار
دکتر نسرین دهگردی
استادیار
دکتر رضا حسن زاده
استادیار
دکتر مجتبی اکبریان
استادیار
مهندس مهدی بریمانی
مربی
مهندس حسین محمودی سفید کوهی
دکتر علی شهابی
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
دکتر میثم مجدی
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
دکتر حسین عموزاد خلیلی
برنامه ریزی و مدیریت تولید
دکتر سید احمد عدالت پناه
مدعو

کاربرانکلمه‌عبورتان را فراموش کرده‌اید؟