کمیته علمی مالی و حسابداری

دکتر عبدالصمد خلعتبری
استادیار موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
دکتر محمود صمدی لرگانی
استادیار
دکتر هادی باقرزاده ولمی
استادیار
میثم کاویانی
استادیار
دکتر آرمین قانع
استادیار
مهناز میر بلوکی
استادیار
صابر مهدی زاده
استادیار
اسماعیل اقدامی
استادیار
دکتر خدیجه قاضیانی
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن

کاربرانکلمه‌عبورتان را فراموش کرده‌اید؟