کمیته علمی مهندسی مکانیک

دکتر کورش جواهرده
دانشیار دانشگاه گیلان
دکتر علی جمالی
دانشیار دانشگاه گیلان
دکتر احمد رضا خورشید وند
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر محمد نقاش زادگان
استادیار دانشگاه گیلان
دکتر حامد محدث دیلمی
استادیار دانشگاه گیلان
دکتر جواد رضا پور
استادیار دانشگاه آزاد لاهیجان
دکتر یعقوب سجادی
استادیار
دکتر هادی سلیم زاده
مربی موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
مهندس محمد کاظم حسن زاده اقدم
مربی
مهندس مهدی مسلمی
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
مهندس محمد رضا کاظم پور
مربی دانشگاه آزاد سیاهکل

کاربرانکلمه‌عبورتان را فراموش کرده‌اید؟