کمیته علمی مهندسی کامپیوتر

دکتر اسدالله شاه بهرامی
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
دکتر رضا ابراهیمی آتانی
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
دکتر یاسر بزرگی راد
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
دکتر مرتضی بابا زاده
استادیار
دکتر همایون بهشتی
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
دکتر رامین صفا
موسسه آموزش عالی آیندگان
مهندس شهروز رجب زاده
مربی
مهندس هادی روشن
مربی
مهندس آمنا قنبری
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
محمدهادی یوسفی
کارشناسی ارشد

کاربرانکلمه‌عبورتان را فراموش کرده‌اید؟